Witamy na blogu firmy Atom sp. z o.o.

audyt środowiskowy

Audyt środowiskowy potwierdza, że działalność jest prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami środowiskowymi lub wskazuje, co należy poprawić. Dbanie o środowisko naturalne powinno być ważnym elementem życia każdego człowieka, ponieważ codziennie czerpiemy z jego zasobów.

wody gruntowe

Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z faktu, że tereny, których są właścicielem, mogą się okazać zanieczyszczone. Zły stan gleby niestety występują bardzo często, szczególnie tam, gdzie zadziałała ręka człowieka, czyli na wszelkich terenach miejskich, a w szczególności przeznaczonych na przemysł. Jak sobie radzić z problemem? Jest na to jeden sposób — remediacja.

 

wody gruntowe

W dzisiejszych czasach ogromną popularnością cieszą się usługi związane z oczyszczaniem wód gruntowych. Najczęściej niezbędne jest przeprowadzenie tych czynności na terenach poprzemysłowych. To właśnie tam mogło dojść do wnikania zanieczyszczeń do gruntowych wód. W takim przypadku z pewnością nie obędzie się bez oczyszczania. W całym procesie niezbędne jest również uwzględnienie kierunków przepływu wód.

remediacja gruntu

Przywracanie pełnej użyteczności terenom, na których prowadzono wcześniej działalność przemysłową lub składowano niebezpieczne dla środowiska substancje, wymaga podjęcia działań, które umożliwią ich bezpieczną eksploatację. Różnego rodzaju zanieczyszczenia to w wielu przypadkach nie tylko widoczne na powierzchni pozostałości w postaci resztek rozmaitych instalacji i obiektów budowlanych lub pozostawionych beczek i hałd odpadów, ale również zanieczyszczona ziemia czy wody gruntowe. Rekultywacja takich obszarów wymaga więc w wielu przypadkach odpowiedniej remediacji gruntu. Zobaczmy, na czym polega ten proces i jakimi metodami może być prowadzony.

rewitalizacja terenu

Coraz więcej gmin i miast zwraca uwagę na możliwość wykorzystania różnych terenów, które są zaniedbane, a mogłyby w rozmaity sposób służyć potrzebom mieszkańców – czy to jako tereny rekreacyjne, czy przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe bądź inne potrzeby. Wiele tego rodzajów miejsc, żeby mogło być ponownie wykorzystane, musi przejść rewitalizację lub rekultywację. Przyjrzyjmy się bliżej obu tym procesom i sprawdźmy, jakie są między nimi różnice.

oczyszczanie gleby

Problem zanieczyszczenia gleby jest nieco mniej obecny w naszej świadomości niż problemy ze stanem powietrza czy zanieczyszczeniem rzek i jezior. Jednak właśnie stan gleby w bardzo dużym stopniu oddziałuje na środowisko naturalne i nasze zdrowie. Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że powierzchnia gleby, która jest zanieczyszczona wskutek prowadzonej przez lata działalności przemysłowej, może sięgać nawet kilku procent wszystkich gruntów w Polsce. Źródłem zanieczyszczeń były głównie niesprawne instalacje przemysłowe lub nieprawidłowe składowanie różnych materiałów i odpadów. Od pewnego czasu obwiązujące przepisy nakładają na inwestorów obowiązek oczyszczania gleby, na której ma być zlokalizowana inwestycja. Przyjrzyjmy się temu problemowi nieco bliżej.

rekultywacja ziemi

Czasy przemysłu ciężkiego, który na ogromną skalę tworzył trudne do zagospodarowania odpady, odeszły już niemal całkowicie do przeszłości. Kopalnie, huty czy stalownie są systematycznie wygaszane i likwidowane, a liczba innych zakładów, których funkcjonowanie zagraża otoczeniu, ciągle się zmniejsza. Wciąż jednak istnieje wiele pozostałości po niszczącej środowisko naturalne działalności człowieka w postaci zanieczyszczonej gleby i wód gruntowych. Na szczęście tego typu tereny są systematycznie likwidowane dzięki prowadzonej rekultywacji gleb i wód gruntowych. Miasta, gminy i prywatni inwestorzy na coraz większą skalę podejmują działania, które pozwalają na ponowne wykorzystanie zanieczyszczonych obszarów. Sprawdźmy, na czym polega proces rekultywacji gleby.

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij 'Zgadzam się', aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.